बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ विविध पदांची पात्र व अपात्र (अंतरिम ) यादी प्रसिद्ध 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ विविध पदांची पात्र व अपात्र (अंतरिम ) यादी प्रसिद्ध 

03/06/2022 09/06/2022 पहा (1 MB)
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकारीता मंजूर पदांची पदभरती MBBS-M.O & MPW.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकारीता मंजूर पदांची पदभरती MBBS-M.O & MPW.

24/05/2022 03/06/2022 पहा (1 MB)
अंतिम निकाल जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदभरती.

अंतिम निकाल जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदभरती.

30/03/2022 30/04/2022 पहा (433 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी या पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांबाबत प्रसिद्धीपत्रक

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी या पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांबाबत प्रसिद्धीपत्रक

11/03/2022 05/04/2022 पहा (1 MB)
मुलाखती साठी पात्र उमेदवारांची यादी  (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदभरती )

मुलाखती साठी पात्र उमेदवारांची यादी  (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदभरती )

17/03/2022 01/04/2022 पहा (691 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्याच्या कालावधिकरता भरण्यासाठी जाहिरात.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्याच्या कालावधिकरता भरण्यासाठी जाहिरात.

17/02/2022 01/04/2022 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड, अंतर्गत विविध संवर्गाची रिक्त पदाची जाहिरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड, अंतर्गत विविध संवर्गाची रिक्त पदाची जाहिरात.

02/03/2022 24/03/2022 पहा (1 MB)
आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद, बीड गट-क संवर्गातील पदभरती जाहीर प्रकटन शुधीपत्रक 

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद, बीड गट-क संवर्गातील पदभरती जाहीर प्रकटन शुधीपत्रक 

07/09/2021 15/09/2021 पहा (1 MB)
आयपीएचएस योजने अंतर्गत बालरोग तज्ञ पदाची जाहिरात   

आयपीएचएस योजने अंतर्गत बालरोग तज्ञ पदाची जाहिरात   

16/06/2021 22/06/2021 पहा (1 MB)
अत्यावश्यक सेवेकरिता कोविड 19 ची पदभरती करणेबाबत.

अत्यावश्यक सेवेकरिता कोविड 19 ची पदभरती करणेबाबत.

10/05/2021 10/06/2021 पहा (664 KB)