बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ अंतरिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (ओडीयोलोजीस्ट, सी.टी. स्कॅन टेक्निशियन , क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ अंतरिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (ओडीयोलोजीस्ट, सी.टी. स्कॅन टेक्निशियन , क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ)

28/06/2022 04/07/2022 पहा (690 KB)
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)अंतरिम पात्र, अपात्र यादी व हरकती बाबत.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)अंतरिम पात्र, अपात्र यादी व हरकती बाबत.

16/06/2022 22/06/2022 पहा (196 KB) MO List (313 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ विविध पदांची पात्र व अपात्र (अंतरिम ) यादी प्रसिद्ध 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ विविध पदांची पात्र व अपात्र (अंतरिम ) यादी प्रसिद्ध 

03/06/2022 09/06/2022 पहा (1 MB)
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकारीता मंजूर पदांची पदभरती MBBS-M.O & MPW.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकारीता मंजूर पदांची पदभरती MBBS-M.O & MPW.

24/05/2022 03/06/2022 पहा (1 MB)
अंतिम निकाल जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदभरती.

अंतिम निकाल जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदभरती.

30/03/2022 30/04/2022 पहा (433 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी या पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांबाबत प्रसिद्धीपत्रक

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी या पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांबाबत प्रसिद्धीपत्रक

11/03/2022 05/04/2022 पहा (1 MB)
मुलाखती साठी पात्र उमेदवारांची यादी  (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदभरती )

मुलाखती साठी पात्र उमेदवारांची यादी  (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदभरती )

17/03/2022 01/04/2022 पहा (691 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्याच्या कालावधिकरता भरण्यासाठी जाहिरात.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्याच्या कालावधिकरता भरण्यासाठी जाहिरात.

17/02/2022 01/04/2022 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड, अंतर्गत विविध संवर्गाची रिक्त पदाची जाहिरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड, अंतर्गत विविध संवर्गाची रिक्त पदाची जाहिरात.

02/03/2022 24/03/2022 पहा (1 MB)
आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद, बीड गट-क संवर्गातील पदभरती जाहीर प्रकटन शुधीपत्रक 

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद, बीड गट-क संवर्गातील पदभरती जाहीर प्रकटन शुधीपत्रक 

07/09/2021 15/09/2021 पहा (1 MB)