भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय बीड व अधिनस्त संस्थामध्ये पदभरती (कंत्राटी)निवड यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय बीड व अधिनस्त संस्थामध्ये पदभरती (कंत्राटी)निवड यादी

11/07/2019 11/08/2019 पहा (960 KB)
जिल्हा सेतु सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2019

जिल्हा सेतु सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2019

29/07/2019 09/08/2019 पहा (564 KB)
दि. 24/06/2019 रोजी आयोजित नवीन होमगार्ड नाव नोंदणी 2019 मधील निवड झालेल्या उमेदवाराची यादी.

दि. 24/06/2019 रोजी आयोजित नवीन होमगार्ड नाव नोंदणी 2019 मधील निवड झालेल्या उमेदवाराची यादी.

04/07/2019 03/08/2019 पहा (10 MB)
होमगार्ड नाव नोंदणी दिनांक 24-06-2019 रोजी पोलिस मुख्यालय बीड येथे आयोजित

होमगार्ड नाव नोंदणी दिनांक 24-06-2019 रोजी पोलिस मुख्यालय बीड येथे आयोजित

06/06/2019 23/06/2019 पहा (3 MB)
जिल्हा परिषद, बीड आरोग्य विभागांतर्गत अंशकालीन सेविका (स्त्री) कंत्राटी पदभरती (दुबार जाहिरात)

जिल्हा परिषद, बीड आरोग्य विभागांतर्गत अंशकालीन सेविका (स्त्री) कंत्राटी पदभरती (दुबार जाहिरात)

07/03/2019 04/06/2019 पहा (2 MB)
तलाठी पदभरती -2019 च्या अनुषंगाने शुद्धीपत्रक

तलाठी पदभरती -2019 च्या अनुषंगाने शुद्धीपत्रक

11/03/2019 01/06/2019 पहा (505 KB)
तलाठी पदभरती जाहिरात-2019

तलाठी पदभरती जाहिरात-2019

01/03/2019 01/06/2019 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाच्या जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाच्या जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक

26/02/2019 26/05/2019 पहा (162 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात

25/02/2019 25/05/2019 पहा (950 KB)
रा.आ .अभियानाच्या आयपीएचएस अंतर्गत स्पेशालिस्ट पद भरती निवड व प्रतिक्षा यादी

रा.आ .अभियानाच्या आयपीएचएस अंतर्गत स्पेशालिस्ट पद भरती

निवड व प्रतिक्षा यादी [पीडिएफ , 4 MB] (प्रसिद्धी दिनाक 27-02-2019 )

20/02/2019 20/05/2019 पहा (1 MB)