बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कंत्राटी पदाची पदभरती जाहिरात 

कंत्राटी पदाची पदभरती जाहिरात.

  1. विशेष तज्ञ 
  2. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी पदभरती – 
16/09/2020 23/09/2020 पहा (1 MB) NHM Other Staff (389 KB)
महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा गट-अ (वर्ग-2) कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणुन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती बाबत अर्ज

महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा गट-अ (वर्ग-2) कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणुन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती बाबत अर्ज

14/08/2020 13/09/2020 पहा (931 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात

28/08/2020 30/08/2020 पहा (357 KB)
निवड यादी. एनसीडी कार्यक्रमाअंतर्गत 1) कन्सलटंट मेडीसीन 2)कार्डिओलॉजीस्ट 

निवड यादी. एनसीडी कार्यक्रमाअंतर्गत 1) कन्सलटंट मेडीसीन 2)कार्डिओलॉजीस्ट 

 

 

14/08/2020 21/08/2020 पहा (199 KB)
कक्षसेवक पदांसाठी  थेट मुलाखती(रोजंदारी तत्त्वावर)

कक्षसेवक पदांसाठी  थेट मुलाखती (रोजंदारी तत्त्वावर)

10/07/2020 10/08/2020 पहा (2 MB)
कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत स्टाफ नर्स व वार्ड बॉय पदाची नियुक्ती आदेश.

कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत स्टाफ नर्स व वार्ड बॉय पदाचे नियुक्ती आदेश.

07/08/2020 09/08/2020 पहा (7 MB)
कोविड -19 पदभरती अंतर्गत पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश

कोविड -19 पदभरती अंतर्गत पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश

06/07/2020 06/08/2020 पहा (4 MB)
कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात 

कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात 

27/07/2020 01/08/2020 पहा (127 KB)
विषेश कोविड -19 पदभरती अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, औषध निर्माता, स्टाफनर्स, पदाचे नियुक्ती आदेश व प्रतीक्षा यादी.  

विषेश कोविड -19 पदभरती अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, औषध निर्माता, स्टाफनर्स, पदाचे नियुक्ती आदेश व प्रतीक्षा यादी.  

27/07/2020 30/07/2020 पहा (8 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लातूर विभागामार्फत प्राप्त यादी नुसार उमेदवारांची निवड करणे करिता हरकती मागविणेबाबत अंतिम गुणवत्ता यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लातूर विभागामार्फत प्राप्त यादी नुसार उमेदवारांची निवड करणे करिता हरकती मागविणेबाबत अंतिम गुणवत्ता यादी.

27/07/2020 28/07/2020 पहा (6 MB)