बंद

कसे पोहोचाल?

रस्त्याने

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानक मधून नियमित राज्य परिवहन बस उपलब्ध आहेत.राष्ट्रीय महामार्ग 211 व  222 बीड जिल्ह्यामधून जातो.


रेल्वेद्वारे

सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन परळी येथे आहे जे जिल्हा मुख्यालयापासून 92 किमी अंतरावर आहे.


हवाई द्वारे

सर्वात जवळचे विमानतळ औरंगाबाद येथे आहे जे जिल्हा मुख्यालयापासून 128 किमी अंतरावर आहे.