बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
विषेश कोविड -19 पदभरती अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, औषध निर्माता, स्टाफनर्स, पदाचे नियुक्ती आदेश व प्रतीक्षा यादी.  

विषेश कोविड -19 पदभरती अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, औषध निर्माता, स्टाफनर्स, पदाचे नियुक्ती आदेश व प्रतीक्षा यादी.  

27/07/2020 30/07/2020 पहा (8 MB)
कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात 

कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात 

27/07/2020 01/08/2020 पहा (127 KB)
तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादीवरील प्राप्त आक्षेप व त्यावरील निर्णय

तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादीवरील प्राप्त आक्षेप व त्यावरील निर्णय

11/07/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)
तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी 

तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी 

11/07/2020 31/12/2020 पहा (6 MB)
कक्षसेवक पदांसाठी  थेट मुलाखती(रोजंदारी तत्त्वावर)

कक्षसेवक पदांसाठी  थेट मुलाखती (रोजंदारी तत्त्वावर)

10/07/2020 10/08/2020 पहा (2 MB)
कोविड -19 पदभरती अंतर्गत पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश

कोविड -19 पदभरती अंतर्गत पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश

06/07/2020 06/08/2020 पहा (4 MB)
पुराभिलेख