बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) पदाकरिता पात्र उमेदवारांचे समुपदेशनाकरिता माहिती  

समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) पदाकरिता पात्र उमेदवारांचे समुपदेशनाकरिता माहिती  

14/02/2020 20/02/2020 पहा (1 MB)
सुधारित समुदाय आरोग्य अधिकारी पात्र उमेदवारांची मुळ कागदपत्र पडताळणी यादी.

सुधारित समुदाय आरोग्य अधिकारी पात्र उमेदवारांची मुळ कागदपत्र पडताळणी यादी.

12/02/2020 12/03/2020 पहा (393 KB)
अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती-२०१९ अंतीम निवड व प्रतिक्षा यादी

अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती-२०१९ अंतीम निवड व प्रतिक्षा यादी

11/02/2020 28/03/2020 पहा (256 KB)
तलाठी, लिपिक व शिपाई संवर्गाची मूळ कागदपत्र तपासणीसाठी अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी 

तलाठी, लिपिक व शिपाई संवर्गाची मूळ कागदपत्र तपासणीसाठी अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी 

21/01/2020 21/02/2020 पहा (471 KB)
दि. 12 व 13 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमधील तलाठी, लिपिक व शिपाई संवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्राप्त गुणांची यादी)

दि. 12 व 13 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमधील तलाठी, लिपिक व शिपाई संवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्राप्त गुणांची यादी)

21/01/2020 21/02/2020 पहा (2 MB) तलाठी (2 MB) शिपाई (770 KB) लिपिक (768 KB)
सुधारीत उत्तर तालीका तलाठी

सुधारीत उत्तर तालीका तलाठी

19/01/2020 20/02/2020 पहा (294 KB)
पुराभिलेख