बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती २०२३ नियुक्ती आदेश.

तलाठी पदभरती २०२३ नियुक्ती आदेश.

16/03/2024 31/03/2025 पहा (3 MB)
तलाठी सरळसेवा भरती – २०२३ सुधारित निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा बीड.

तलाठी सरळसेवा भरती – २०२३ सुधारित निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा बीड.

14/03/2024 31/03/2025 पहा (5 MB)
तलाठी सरळसेवा भरती 2023 जिल्हा बीड : निवड यादीतील उमेदवारांचे जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचे मार्फत जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी वेळापत्रक.

तलाठी सरळसेवा भरती 2023 जिल्हा बीड : निवड यादीतील उमेदवारांचे जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचे मार्फत जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी वेळापत्रक.

13/02/2024 13/02/2025 पहा (245 KB)
तलाठी सरळसेवा भरती 2023 : निवड / प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र व बायोमेट्रिक तपासणी वेळापत्रक

तलाठी सरळसेवा भरती 2023 : निवड / प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र व बायोमेट्रिक तपासणी वेळापत्रक.

01/02/2024 23/01/2025 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र वैद्यकिय व आरोग्य सेवा गट-अ (वर्ग-२) संवर्गातील वैद्यकिय अधिकारी या पदावर कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्ती बाबत.

महाराष्ट्र वैद्यकियव आरोग्य सेवा गट-अ(वर्ग-२) संवर्गातील वैद्यकिय अधिकारी या पदावर कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्ती बाबत. “जिल्हा निवड समिती, बीड”

13/01/2024 31/12/2024 पहा (631 KB)
पोलीस पाटील भरती-2023 : संवर्ग निहाय व महिला आरक्षण सोडत

पोलीस पाटील भरती-2023 : संवर्ग निहाय व महिला आरक्षण सोडत

07/12/2023 31/12/2024 पहा (425 KB)
पुराभिलेख