बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत पात्र कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाच्या उमेदवाराची मूळ कागदपत्र पडताळणी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत पात्र कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाच्या उमेदवाराची मूळ कागदपत्र पडताळणी.

21/09/2023 27/09/2023 पहा (569 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाच्या पात्र उमेदवाराची गुणवत्ता यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाच्या पात्र उमेदवाराची गुणवत्ता यादी.

18/09/2023 27/09/2023 पहा (667 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड आस्थापनेवरील कंत्राटी वाहनचालक पदाच्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड आस्थापनेवरील कंत्राटी वाहनचालक पदाच्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

18/09/2023 26/09/2023 पहा (689 KB)
कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : अंतिम निवड यादी तालुका-माजलगाव जिल्हा -बीड.

कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : अंतिम निवड यादी तालुका-माजलगाव जिल्हा -बीड.

13/09/2023 13/10/2023 पहा (1 MB)
कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : तात्पुरती निवड यादी तालुका-बीड जिल्हा -बीड.

कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : तात्पुरती निवड यादी तालुका-बीड जिल्हा -बीड.

08/09/2023 08/10/2023 पहा (5 MB)
कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : प्राप्त गुण यादी तालुका-बीड जिल्हा-बीड.

कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : प्राप्त गुण यादी तालुका-बीड जिल्हा-बीड.

08/09/2023 08/10/2023 पहा (7 MB)
कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : अंतिम निवड यादी तालुका-आष्टी जिल्हा -बीड.

कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : अंतिम निवड यादी तालुका-आष्टी जिल्हा -बीड.

14/09/2023 15/10/2023 पहा (1 MB)
कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : अंतिम निवड यादी तालुका-पाटोदा जिल्हा -बीड.

कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : अंतिम निवड यादी तालुका-पाटोदा जिल्हा -बीड.

14/09/2023 15/10/2023 पहा (856 KB)
कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : अंतिम निवड यादी तालुका-परळी जिल्हा -बीड.

कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : अंतिम निवड यादी तालुका-परळी जिल्हा -बीड.

08/09/2023 08/10/2023 पहा (670 KB)
कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : प्राप्त गुण यादी तालुका-परळी जिल्हा-बीड.

कोतवाल भरती परीक्षा-२०२३ : प्राप्त गुण यादी तालुका-परळी जिल्हा-बीड.

08/09/2023 08/10/2023 पहा (6 MB)
पुराभिलेख