बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानब बीड अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस (MBBS) या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानब बीड अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस (MBBS) या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी.

02/06/2023 08/06/2023 पहा (2 MB)
सार्वजनीक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत.

सार्वजनीक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत.

08/02/2023 31/12/2023 पहा (1,019 KB)
पुराभिलेख