भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळासाठी कंत्राटी स्वरूपाची पदे.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळासाठी कंत्राटी स्वरूपाची पदे.

05/12/2019 20/12/2019 पहा (3 MB)
मुळ कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत पत्र

मुळ कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत पत्र

30/11/2019 30/12/2019 पहा (1,000 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदांच्या जाहिराती नुसार अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी व कौशल्य चाचणी , मुलाखत वेळापत्रक.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदांच्या जाहिराती नुसार अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी व कौशल्य चाचणी , मुलाखत वेळापत्रक.  

21/11/2019 21/12/2019 पहा (58 KB)
तलाठी पदभरती-2019 एकत्रित गुण यादी.

तलाठी पदभरती-2019 एकत्रित गुण यादी.

07/11/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
तलाठी पदभरती-2019 कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्र पडताळणीसाठी सूचना 

तलाठी पदभरती-2019 कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्र पडताळणीसाठी सूचना 

07/11/2019 31/12/2019 पहा (6 MB)
पुराभिलेख