घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद, बीड आरोग्य विभागांतर्गत अंशकालीन सेविका (स्त्री) कंत्राटी पदभरती 

जिल्हा परिषद, बीड आरोग्य विभागांतर्गत अंशकालीन सेविका (स्त्री) कंत्राटी पदभरती 

08/02/2019 07/05/2019 डाउनलोड (7 MB)
मा. उच्च न्यायालय-औरंगाबाद खंडपीठ, यांनी विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, यांचे नविन पॅनलबाबत “Not Issue Advertisement” असे अंतरिम आदेश पारीत केले बाबत.

मा. उच्च न्यायालय-औरंगाबाद खंडपीठ, यांनी विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, यांचे  नविन पॅनलबाबत “Not Issue Advertisement” असे अंतरिम आदेश पारीत केले बाबत.

21/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त गावांची यादी वर्ष -२०१८

बीड जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त गावांची यादी वर्ष -२०१८

03/12/2018 03/06/2019 डाउनलोड (828 KB)
पुराभिलेख