बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शुद्धीपत्रक -2 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

शुद्धीपत्रक -2 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

13/05/2021 31/07/2021 पहा (680 KB)
अत्यावश्यक सेवेकरिता कोविड 19 ची पदभरती करणेबाबत.

अत्यावश्यक सेवेकरिता कोविड 19 ची पदभरती करणेबाबत.

10/05/2021 10/06/2021 पहा (664 KB)
शुद्धीपत्रक -1 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

शुद्धीपत्रक -1 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा
पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

04/05/2021 31/07/2021 पहा (653 KB)
खाजगी कोविड लसीकरण केंद्रासाठी प्रस्ताव मागवण्याचा अर्ज

खाजगी कोविड लसीकरण केंद्रासाठी प्रस्ताव मागवण्याचा अर्ज

29/04/2021 31/05/2021 पहा (3 MB)
15% अपसेट प्राईज कमी केलेल्या वाळू घाटांचे जाहीर लिलाव सन 2020-21.

15% अपसेट प्राईज कमी केलेल्या वाळू घाटांचे जाहीर लिलाव सन 2020-21.

19/04/2021 18/05/2021 पहा (5 MB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव फेर ई-निविदा बाबत.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव फेर ई-निविदा बाबत.

08/04/2021 08/07/2021 पहा (10 MB)
सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड (डी.एस.आर) (वाळूघाट लिलाव सन २०२०-२१) 

सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड (डी.एस.आर) (वाळूघाट लिलाव सन २०२०-२१) 

भाग एक – 1 ते 150 पान 

भाग दोन – 151- 270 पान 

15/01/2021 30/09/2021 पहा (7 MB) Part-2-Page- 151-270 (6 MB)
पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

26/11/2020 31/12/2022 पहा (2 MB)
पुराभिलेख