घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भाडे तत्वावर वाहन पुरविणे करिता खुल्या बाजारातील दर सादर करणे बाबत

भाडे तत्वावर वाहन पुरविणे करिता खुल्या बाजारातील दर सादर करणे बाबत

21/05/2019 31/05/2019 डाउनलोड (186 KB)
तलाठी पदभरती -2019 च्या अनुषंगाने शुद्धीपत्रक

तलाठी पदभरती -2019 च्या अनुषंगाने शुद्धीपत्रक

11/03/2019 01/06/2019 डाउनलोड (505 KB)
जिल्हा परिषद, बीड आरोग्य विभागांतर्गत अंशकालीन सेविका (स्त्री) कंत्राटी पदभरती (दुबार जाहिरात)

जिल्हा परिषद, बीड आरोग्य विभागांतर्गत अंशकालीन सेविका (स्त्री) कंत्राटी पदभरती (दुबार जाहिरात)

07/03/2019 04/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
तलाठी पदभरती जाहिरात-2019

तलाठी पदभरती जाहिरात-2019

01/03/2019 01/06/2019 डाउनलोड (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाच्या जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाच्या जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक

26/02/2019 26/05/2019 डाउनलोड (162 KB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त गावांची यादी वर्ष -२०१८

बीड जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त गावांची यादी वर्ष -२०१८

03/12/2018 03/06/2019 डाउनलोड (828 KB)
पुराभिलेख