बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवनारी संस्थेची नेमनुक करण्यासाठी ई-निविदा (शुद्धीपत्रक)

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवनारी संस्थेची नेमनुक करण्यासाठी ई-निविदा (शुद्धीपत्रक)

22/09/2020 28/09/2020 पहा (637 KB)
कंत्राटी पदाची पदभरती जाहिरात 

कंत्राटी पदाची पदभरती जाहिरात.

  1. विशेष तज्ञ 
  2. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी पदभरती – 
16/09/2020 23/09/2020 पहा (1 MB) NHM Other Staff (389 KB)
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीस साठी दर करार करण्यासाठी ई निविदा सूचना पत्र.सन 2020-2021 

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकी साठी दर करार करण्यासाठी ई निविदा सूचना पत्र.सन 2020-2021 

16/09/2020 23/09/2020 पहा (474 KB)
तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादीवरील प्राप्त आक्षेप व त्यावरील निर्णय

तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादीवरील प्राप्त आक्षेप व त्यावरील निर्णय

11/07/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)
तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी 

तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी 

11/07/2020 31/12/2020 पहा (6 MB)
पुराभिलेख