बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ,जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त आरोग्य संस्था येथील वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस (MBBS) या पदाच्या मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी .

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ,जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त आरोग्य संस्था येथील वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस (MBBS) या पदाच्या मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी .

24/05/2023 30/05/2023 पहा (544 KB)
बीड जिल्ह्यातील १२ रेती डेपो करिता जाहीर निविदा.

बीड जिल्ह्यातील १२ रेती डेपो करिता जाहीर निविदा.

18/05/2023 30/05/2023 पहा (7 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ,जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त आरोग्य संस्था येथील वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस (MBBS) या पदांची अंतिम पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी .

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ,जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त आरोग्य संस्था येथील वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस (MBBS) या पदांची अंतिम पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी .

18/05/2023 25/05/2023 पहा (415 KB)
गहाळ कोऱ्या शिधापत्रिका रद्द केले बाबत.

गहाळ कोऱ्या शिधापत्रिका रद्द केले बाबत.

01/03/2023 31/03/2024 पहा (494 KB)
सार्वजनीक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत.

सार्वजनीक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत.

08/02/2023 31/12/2023 पहा (1,019 KB)
पुराभिलेख