बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकारीता मंजूर पदांची पदभरती MBBS-M.O & MPW.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकारीता मंजूर पदांची पदभरती MBBS-M.O & MPW.

24/05/2022 03/06/2022 पहा (1 MB)
शुद्धीपत्रक -1 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2022 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

शुद्धीपत्रक -1 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2022 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

28/03/2022 31/05/2022 पहा (701 KB)
बीड जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल.

बीड जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल.

भाग – १

भाग – २

 

03/03/2022 02/03/2023 पहा (9 MB) 2-DSR (10 MB)
पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

26/11/2020 31/12/2022 पहा (2 MB)
पुराभिलेख