बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष गेवराई कार्यालय जागा भाड़ेतत्त्वावर घेण्याकरिता चे शुद्धिपत्रक .

उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष गेवराई कार्यालय जागा भाड़ेतत्त्वावर घेण्याकरिता चे शुद्धिपत्रक .

18/01/2020 24/01/2020 पहा (220 KB)
उत्तर तालिका – तलाठी, लिपिक व शिपाई अणि सूचना 

उत्तर तालिका – तलाठी, लिपिक व शिपाई अणि सूचना.

सूचना

14/01/2020 14/02/2020 पहा (115 KB) तलाठी (288 KB) लिपिक (312 KB) शिपाई (180 KB) सूचना (115 KB)
 लिपिक टंकलेखक, तलाठी व शिपाई या पदाच्या लेखी परीक्षे साठी पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी

 लिपिक टंकलेखक, तलाठी व शिपाई या पदाच्या लेखी परीक्षे साठी पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी

09/01/2020 05/02/2020 पहा (639 KB) Lipik (670 KB) Talathi (1 MB)
आरोग्यवर्धिणी केंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर योगसत्र आयोजन करणेकरिता योगप्रशिक्षक पदभरती थेट मुलाखत   

आरोग्यवर्धिणी केंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर योगसत्र आयोजन करणेकरिता योगप्रशिक्षक पदभरती थेट मुलाखत   

09/01/2020 09/02/2020 पहा (48 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची पदभरती सन २०१९-२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची पदभरती सन २०१९-२०२०

02/01/2020 20/01/2020 पहा (140 KB)
विशेष पदभरती मोहिमेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गट क व गट ड संवर्गाची पदभरती -२०१९-२०२० जाहिरात 

विशेष पदभरती मोहिमेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गट क व गट ड संवर्गाची पदभरती -२०१९-२०२० जाहिरात 

31/12/2019 15/02/2020 पहा (326 KB) ST ADD FORM 2019 (90 KB)
पुराभिलेख