बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२४-२०२५ साठी जिल्ह्यातील नदीपात्र व पाणीसाठा क्षेत्रामधील वाळू उत्खनन करून, उत्खनन केलेल्या गाळमिश्रित वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपोची निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठीची निविदा.

सन २०२४-२०२५ साठी जिल्ह्यातील नदीपात्र व पाणीसाठा क्षेत्रामधील वाळू उत्खनन करून, उत्खनन केलेल्या गाळमिश्रित वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपोची निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठीची निविदा.

28/05/2024 05/06/2024 पहा (5 MB)
तलाठी पदभरती २०२३ नियुक्ती आदेश.

तलाठी पदभरती २०२३ नियुक्ती आदेश.

16/03/2024 31/03/2025 पहा (3 MB)
तलाठी सरळसेवा भरती – २०२३ सुधारित निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा बीड.

तलाठी सरळसेवा भरती – २०२३ सुधारित निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा बीड.

14/03/2024 31/03/2025 पहा (5 MB)
तलाठी सरळसेवा भरती 2023 जिल्हा बीड : निवड यादीतील उमेदवारांचे जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचे मार्फत जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी वेळापत्रक.

तलाठी सरळसेवा भरती 2023 जिल्हा बीड : निवड यादीतील उमेदवारांचे जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचे मार्फत जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी वेळापत्रक.

13/02/2024 13/02/2025 पहा (245 KB)
तलाठी सरळसेवा भरती 2023 : निवड / प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र व बायोमेट्रिक तपासणी वेळापत्रक

तलाठी सरळसेवा भरती 2023 : निवड / प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र व बायोमेट्रिक तपासणी वेळापत्रक.

01/02/2024 23/01/2025 पहा (3 MB)
पुराभिलेख