घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, यांचे नवीन पॅनल साठी जाहीर प्रगटन बाबत

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, यांचे नवीन पॅनल साठी जाहीर प्रगटन बाबत 

11/01/2019 28/01/2019 डाउनलोड (735 KB)
वैदयकीय अधिकारी (कंत्राटी) यांच्या भरती साठी थेट मुलाखत

वैदयकीय अधिकारी (कंत्राटी) यांच्या भरती साठी थेट मुलाखत

05/01/2019 16/02/2019 डाउनलोड (635 KB)
सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत

सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत 

27/12/2018 19/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त गावांची यादी वर्ष -२०१८

बीड जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त गावांची यादी वर्ष -२०१८

03/12/2018 03/06/2019 डाउनलोड (828 KB)
पुराभिलेख