बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक या पदाची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक या पदाची जाहिरात सन २०१८

20/06/2018 20/09/2018 डाउनलोड (1 MB)
तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

पदाचे नाव पात्र उमेदवाराची यादी अपात्र उमेदवाराची यादी उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी
तालुका समूह संघटक डाउनलोड [पीडीएफ, 110 KB]   डाउनलोड [पीडीएफ, 158 KB] डाऊनलोड [पीडीएफ, 105 KB]
तालुका लेखापाल  डाउनलोड [पीडीएफ, 87 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,119 KB] डाऊनलोड [पीडीएफ, 119 KB]
25/07/2018 25/09/2018
एन. एच. एम अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रमासाठी विशेषतज्ञ डॉक्टरांची पदभरती जाहिरात (जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त संस्था करिता ) शुद्धीपत्रक

एन. एच. एम अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रमासाठी विशेषतज्ञ डॉक्टरांची पदभरती जाहिरात (जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त संस्था करिता )

 

शुद्धीपत्रक (प्रसिद्धी दि. ०४/०८/२०१८ )

03/08/2018 03/11/2018 डाउनलोड (87 KB)
पुराभिलेख