घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
होमगार्ड नाव नोंदणी स्थागिती 2019

होमगार्ड नाव नोंदणी स्थागिती 2019

22/03/2019 25/03/2019 डाउनलोड (301 KB)
तलाठी पदभरती -2019 च्या अनुषंगाने शुद्धीपत्रक

तलाठी पदभरती -2019 च्या अनुषंगाने शुद्धीपत्रक

11/03/2019 01/06/2019 डाउनलोड (505 KB)
वाळूघाट लिलाव सन २०१८-१९

वाळूघाट लिलाव सन २०१८-१९

07/03/2019 30/04/2019 डाउनलोड (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स व टेक्निशन इ. कंत्राटी पदांची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स व टेक्निशन इ. कंत्राटी पदांची जाहिरात

08/03/2019 16/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
जिल्हा परिषद, बीड आरोग्य विभागांतर्गत अंशकालीन सेविका (स्त्री) कंत्राटी पदभरती (दुबार जाहिरात)

जिल्हा परिषद, बीड आरोग्य विभागांतर्गत अंशकालीन सेविका (स्त्री) कंत्राटी पदभरती (दुबार जाहिरात)

07/03/2019 04/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
तलाठी पदभरती जाहिरात-2019

तलाठी पदभरती जाहिरात-2019

01/03/2019 01/06/2019 डाउनलोड (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाच्या जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाच्या जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक

26/02/2019 26/05/2019 डाउनलोड (162 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात

25/02/2019 25/05/2019 डाउनलोड (950 KB)
रा.आ .अभियानाच्या आयपीएचएस अंतर्गत स्पेशालिस्ट पद भरती निवड व प्रतिक्षा यादी

रा.आ .अभियानाच्या आयपीएचएस अंतर्गत स्पेशालिस्ट पद भरती

निवड व प्रतिक्षा यादी [पीडिएफ , 4 MB] (प्रसिद्धी दिनाक 27-02-2019 )

20/02/2019 20/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
अंशकालीन सेविका (पी.टी.एल.ए) पदभरतीतील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी ता. गेवराई. जि. बीड  

अंशकालीन सेविका (पी.टी.एल.ए) पदभरतीतील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी ता. गेवराई. जि. बीड  

18/02/2019 18/05/2019 डाउनलोड (764 KB)
पुराभिलेख