बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आकांक्षित तालुका फेलो पदासाठी उमेदवाराची निवड यादी.

आकांक्षित तालुका फेलो पदासाठी उमेदवाराची निवड यादी.

26/02/2024 29/02/2024 पहा (172 KB)
तलाठी सरळसेवा भरती 2023 जिल्हा बीड : निवड यादीतील उमेदवारांचे जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचे मार्फत जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी वेळापत्रक.

तलाठी सरळसेवा भरती 2023 जिल्हा बीड : निवड यादीतील उमेदवारांचे जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचे मार्फत जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी वेळापत्रक.

13/02/2024 13/02/2025 पहा (245 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड, अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड, अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत.

05/02/2024 26/02/2024 पहा (2 MB)
तलाठी सरळसेवा भरती 2023 : निवड / प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र व बायोमेट्रिक तपासणी वेळापत्रक

तलाठी सरळसेवा भरती 2023 : निवड / प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र व बायोमेट्रिक तपासणी वेळापत्रक.

01/02/2024 23/01/2025 पहा (3 MB)
तलाठी सरळसेवा भरती – २०२३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा बीड.

तलाठी सरळसेवा भरती – २०२३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा बीड.

24/01/2024 23/01/2025 पहा (3 MB)
गहाळ कोऱ्या शिधापत्रिका रद्द केले बाबत.

गहाळ कोऱ्या शिधापत्रिका रद्द केले बाबत.

01/03/2023 31/03/2024 पहा (494 KB)
पुराभिलेख