बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी कार्यक्रम.

शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी कार्यक्रम.

01/10/2022 07/11/2022 पहा (4 MB)
मतदार यादी अधिसूचना ०५-औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघ .

मतदार यादी अधिसूचना ०५-औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघ .

01/10/2022 07/11/2022 पहा (3 MB)
बीड जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल.

बीड जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल.

भाग – १

भाग – २

 

03/03/2022 02/03/2023 पहा (9 MB) 2-DSR (10 MB)
पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

26/11/2020 31/12/2022 पहा (2 MB)
पुराभिलेख