बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरविण्यासाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव प्रसिद्ध ई-निविदा – शुद्धीपत्रक  क्र. ०२ 

बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरविण्यासाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव प्रसिद्ध ई-निविदा – शुद्धीपत्रक  क्र. ०२ 

01/04/2020 19/04/2020 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड-१९ आजाराचे नियंत्रणा करिता विशेष बाब म्हणून विविध कंत्राटी पदे दि. ३० एप्रिल २०२० पर्यंत मानधन तत्वावर भरणे बाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड-१९ आजाराचे नियंत्रणा करिता विशेष बाब म्हणून विविध कंत्राटी पदे दि. ३० एप्रिल २०२० पर्यंत मानधन तत्वावर भरणे बाबत.

27/03/2020 04/04/2020 पहा (342 KB)
बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरविण्यासाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव प्रसिद्ध ई-निविदा – शुद्धीपत्रक  क्र. ०१ 

बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरविण्यासाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव प्रसिद्ध ई-निविदा – शुद्धीपत्रक  क्र. ०१ 

21/03/2020 02/04/2020 पहा (4 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) पदा करिता  तिसरी समुपदेशन फेरी 

समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) पदा करिता  तिसरी समुपदेशन फेरी 

09/03/2020 06/04/2020 पहा (128 KB)
पुराभिलेख