बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड.

पार्ट १ 

पार्ट २ 

29/12/2022 31/01/2023 पहा (9 MB) DSR 2022 Part-2 (9 MB)
बीड जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल.

बीड जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल.

भाग – १

भाग – २

 

03/03/2022 02/03/2023 पहा (9 MB) 2-DSR (10 MB)
पुराभिलेख