बंद

बैठक वृतांत

अ.क्र  विभागाचे नाव 
आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, बीड 
२  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालविकास अधिकारी, बीड 
३  जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक
पुरवठा अधिकारी 
निवडणूक 
६  नगरपालिका प्रशासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
 महसूल अधिकारी 
कृषि विभाग 
१० आरोग्य विभाग