बंद

श्रीमती डॉ. प्रतिभा गोरे

तहसील कार्यालय माजलगाव

ईमेल : tahsildarmajalgaon[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार माजलगाव
दूरध्वनी : 02443-234052