बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्दी दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०२०

प्रकाशित केले: 06/10/2020

पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्दी दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०२० पहा – पान क्र. १ ते…

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात

प्रकाशित केले: 28/08/2020

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दि. 24/06/2019 रोजी आयोजित नवीन होमगार्ड नाव नोंदणी 2019 मधील निवड झालेल्या उमेदवाराची यादी.

प्रकाशित केले: 04/07/2019

दि. 24/06/2019 रोजी आयोजित नवीन होमगार्ड नाव नोंदणी 2019 मधील निवड झालेल्या उमेदवाराची यादी.

अधिक