बंद

बँका


आयसीआयसीआय बँक लि. बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड महाराष्ट्र , 431122


दूरध्वनी : 9021667777
वेबसाइट दुवा : https://www.icicibank.com/


एक्सीस बँक, बीड

वैद्यनाथ चेंबर,शिवाजी चौक ,बार्शी रोड ,बीड -४३११२२


दूरध्वनी : 18604195555
वेबसाइट दुवा : https://www.axisbank.com/


एच.डी.एफ.सी बँक लि. बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड, महाराष्ट्र, 431122.


दूरध्वनी : 18602676161
वेबसाइट दुवा : https://www.hdfcbank.com


डी.सी.बी बँक

बाहीरवाडी, ता.जि. बीड.


दूरध्वनी : 18002095363
वेबसाइट दुवा : https://www.dcbbank.com/


देना बँक, बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड महाराष्ट्र , 431122

ईमेल : BEED[at]DENABANK[dot]CO[dot]IN
दूरध्वनी : 02442-226585
वेबसाइट दुवा : https://www.denabank.com/


बँक ऑफ इंडिया बीड

सेंट ऍन्स स्कूल जवळ, आनंदवाडी, जालना रोड, बीड. महाराष्ट्र 431122


दूरध्वनी : 1800220229
वेबसाइट दुवा : https://www.bankofindia.co.in/


बँक ऑफ बडौदा

सहयोग नगर, डीपी. रोड, बीड, महाराष्ट्र - 431122

ईमेल : BEED[at]bankofbaroda[dot]com
दूरध्वनी : 02442-233566
वेबसाइट दुवा : https://www.bankofbaroda.co.in


बँक ऑफ महाराष्ट्र, बीड

सुभाष रोड , बीड, महाराष्ट्र


दूरध्वनी : 18002334526
वेबसाइट दुवा : https://www.bankofmaharashtra.in/


बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

राजुरी वेस, मुख्यपोस्ट ऑफिस समोर, बीड


दूरध्वनी : 02442222540