बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आयपीएचएस योजने अंतर्गत बालरोग तज्ञ पदाची जाहिरात   

आयपीएचएस योजने अंतर्गत बालरोग तज्ञ पदाची जाहिरात   

16/06/2021 22/06/2021 पहा (1 MB)
अत्यावश्यक सेवेकरिता कोविड 19 ची पदभरती करणेबाबत.

अत्यावश्यक सेवेकरिता कोविड 19 ची पदभरती करणेबाबत.

10/05/2021 10/06/2021 पहा (664 KB)
कोविड-19 अंतर्गत भिषक आणि भूलतज्ञ या पदाची कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करणेबाबत

कोविड-19 अंतर्गत भिषक आणि भूलतज्ञ या पदाची कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करणेबाबत.

23/04/2021 26/04/2021 पहा (629 KB)
कोविड-19 अंतर्गत जाहिरात- भीषक, भूलतज्ञ व वै.अधिकारी 

कोविड-19 अंतर्गत जाहिरात- भीषक, भूलतज्ञ व वै.अधिकारी 

25/03/2021 01/04/2021 पहा (2 MB)
शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मुंबई अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय बीड येथील रक्त संक्रमण वाहन चालक पदाच्या मुलाखती बाबत.

शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मुंबई अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय बीड येथील रक्त संक्रमण वाहन चालक पदाच्या मुलाखती बाबत.

12/02/2021 08/03/2021 पहा (533 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी(आयुष), लेखापाल, समुपदेशक पदाची अंतिम पात्र यादी व मुलाखतीचे वेळापत्रक.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी(आयुष), लेखापाल, समुपदेशक पदाची अंतिम पात्र यादी व मुलाखतीचे वेळापत्रक.

26/02/2021 05/03/2021 पहा (27 KB)
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मुंबई अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय बीड येथील रक्त संक्रमण वाहन चालक कंत्राटी पदभरती जाहिरात. 

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मुंबई अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय बीड येथील रक्त संक्रमण वाहन चालक कंत्राटी पदभरती जाहिरात. 

03/02/2021 10/02/2021 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत  जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वैद्यकिय अधिकारी आयुष, लेखापाल व समुपदेशक या पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत  जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वैद्यकिय अधिकारी आयुष, लेखापाल व समुपदेशक या पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी. 

03/02/2021 07/02/2021 पहा (2 MB)
तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी 

तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी 

11/07/2020 31/12/2020 पहा (6 MB)
तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादीवरील प्राप्त आक्षेप व त्यावरील निर्णय

तलाठी भरती-२०१९ मधील अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादीवरील प्राप्त आक्षेप व त्यावरील निर्णय

11/07/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)