बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डी.ई.आ.सी,बीड अंतर्गत उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डी.ई.आ.सी,बीड अंतर्गत उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी.

14/03/2023 21/03/2023 पहा (2 MB)
प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची समुपदेशनाने निवड करण्यासाठी पात्र उमेद्वारांची यादी

प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची समुपदेशनाने निवड करण्यासाठी पात्र उमेद्वारांची यादी.

08/03/2023 10/03/2023 पहा (320 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डी.ई.आ.सी,बीड अंतर्गत अंतिम पात्र उमेदवारांची मुलाखतीसाठी यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डी.ई.आ.सी,बीड अंतर्गत अंतिम पात्र उमेदवारांची मुलाखतीसाठी यादी.

27/02/2023 03/03/2023 पहा (2 MB)
प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी जि.बीड यांच्या निवडीसाठी हरकती मागविणे बाबत.

प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी जि.बीड यांच्या निवडीसाठी हरकती मागविणे बाबत.

02/03/2023 03/03/2023 पहा (643 KB)
मराएनिस मुंबई अंतर्गत तांत्रिक अधिकारी (एसआरएल) कंत्राटी पद भरती जाहिरात स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अंबाजोगाई जिल्हा बीड.

मराएनिस मुंबई अंतर्गत तांत्रिक अधिकारी (एसआरएल) कंत्राटी पद भरती जाहिरात स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अंबाजोगाई जिल्हा बीड.

13/02/2023 28/02/2023 पहा (2 MB)
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकारीता स्टाफ नर्स पदांची पदभरती.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकारीता स्टाफ नर्स पदांची पदभरती.

15/02/2023 24/02/2023 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डी.ई.आ.सी,बीड अंतर्गत अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डी.ई.आ.सी,बीड अंतर्गत अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

17/02/2023 24/02/2023 पहा (160 KB)
शासकीय आयटीआय आष्टी जि. बीड येथे तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशक तारतंत्री (वायरमन) ०१ पद भरणे बाबत. मुलाखत दि. ०९/०२/२०२३ सकाळी ११ वाजता.

शासकीय आयटीआय आष्टी जि. बीड येथे तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशक तारतंत्री (वायरमन) ०१ पद भरणे बाबत. मुलाखत दि. ०९/०२/२०२३ सकाळी ११ वाजता.

03/02/2023 08/02/2023 पहा (197 KB)
पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

26/11/2020 31/12/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डी.ई.आ.सी,बीड अंतर्गत अंतरीम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डी.ई.आ.सी,बीड अंतर्गत अंतरीम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

23/12/2022 30/12/2022 पहा (160 KB)