बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी ई-निविदा बाबत शुद्धीपत्रक.

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी ई-निविदा बाबत शुद्धीपत्रक.

21/11/2023 28/11/2023 पहा (422 KB)
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणूक विविध कामांसाठी ई-निविदा सूचना.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणूक विविध कामांसाठी ई-निविदा सूचना.

06/11/2023 20/11/2023 पहा (51 KB)
शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

28/08/2023 28/10/2023 पहा (689 KB)
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२३-२०२४.

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२३-२०२४.

01/09/2023 07/09/2023 पहा (334 KB)
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२३-२०२४.

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२३-२०२४.

24/08/2023 31/08/2023 पहा (5 MB)
शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

14/08/2023 25/08/2023 पहा (895 KB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.

14/07/2023 14/08/2023 पहा (3 MB)
बीड जिल्ह्यातील सन २०२३-२४ कालावधी मधील गाळ मिश्रित व पाणी क्षेत्रातील वाळू उपसा करणे बाबत.

बीड जिल्ह्यातील सन २०२३-२४ कालावधी मधील गाळ मिश्रित व पाणी क्षेत्रातील वाळू उपसा करणे बाबत.

04/08/2023 11/08/2023 पहा (8 MB)
बीड जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा.

बीड जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा.

21/06/2023 03/07/2023 पहा (1 MB)
बीड जिल्ह्यातील १२ रेती डेपो करिता जाहीर निविदा.

बीड जिल्ह्यातील १२ रेती डेपो करिता जाहीर निविदा.

18/05/2023 30/05/2023 पहा (7 MB)