निविदा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ निविदा सूचना (९ विविध निविदा सूचना )
  1. प्लेक्स, बॅनर होर्डिंग डीटीपी कलर प्रिंट इत्यादी छपाई 
  2. मजूर पुरवठा (हमाल)
  3. निवडणूक कामकाज विषयक आवश्यक झेरॉक्स काढणे व बाईंडिंग करणे इ.
  4. विडियोग्राफी व फोटोग्राफी
  5. विविध प्रकारचे वाहने चालकासह भाडेतत्त्वावर पुरवठा करणे
  6. स्टेशनरी साहित्य
  7. रंगीत दूरदर्शन संच, सीडी डीव्हीडी प्लेअर, प्रॉजेक्टर स्क्रीन, संगणक आणि लॅपटॉप व प्रिंटर, फॅक्स यंत्र, व सिसिटीव्ही कॅमेरा इ.
  8. चहा, बिस्किट, अल्पोपहार, जेवण
  9. मंडप, लाउडस्पीकर, जनरेटर, इन्व्हर्टर, विद्युत साहित्य इत्यादी (८ जाने. २०१९ १०:००  ते १७ जाने. 2019 ०५.०० वाजता)

 

05/01/2019 14/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत – निविदा प्रक्रिया रद्द करणे बाबत आदेश

सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत – निविदा प्रक्रिया रद्द करणे बाबत आदेश

21/12/2018 28/12/2018 डाउनलोड (5 MB)
सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत – प्रथम मुदतवाढ (शुद्धीपत्रक क्र.१)

सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत – प्रथम मुदतवाढ (शुद्धीपत्रक क्र.१)

30/11/2018 07/12/2018 डाउनलोड (840 KB)
सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत 

सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत 

05/11/2018 30/11/2018 डाउनलोड (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड सन १८-१९ ई निविदा (जेवन, वाहन पुरवठा, छपाई व डाटा एन्ट्री आऊट सोर्स)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड सन १८-१९  ई निविदा (जेवन, वाहन पुरवठा, छपाई व डाटा एन्ट्री आऊट सोर्स)

05/06/2018 05/09/2018 डाउनलोड (175 KB)
सन २०१८ -१९ या कालावधीसाठी संयुक्त सर्वक्षण करून निश्चित केलेल्या वाळूघाटांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

सन २०१८ -१९ या कालावधीसाठी संयुक्त सर्वक्षण करून निश्चित केलेल्या वाळूघाटांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

25/07/2018 08/08/2018 डाउनलोड (331 KB)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी बीड. औषध आणि वस्तूंची खरेदी साठी ई निविदा सूचना वर्ष 2018-19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी बीड. औषध आणि वस्तूंची खरेदी साठी ई निविदा सूचना वर्ष 2018-19

21/06/2018 03/07/2018 डाउनलोड (322 KB)
सन २०१८ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत फेर ई-निविदा प्रक्रिया(द्वितीय वेळेस) रद्द करणे बाबत आदेश 

सन २०१८ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत फेर ई-निविदा प्रक्रिया(द्वितीय वेळेस) रद्द करणेबाबत आदेश 

08/06/2018 25/06/2018 डाउनलोड (4 MB)
सन २०१७ -१८ साठी वाळूघाट लिलाव ( चौथी फेरी )

सन २०१७ -१८ साठी वाळूघाट लिलाव ( चौथी फेरी )

06/06/2018 18/06/2018 डाउनलोड (3 MB)
संवैधानिक लेखापरीक्षकाची निवड 29/05/2018 12/06/2018 डाउनलोड (115 KB)