बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा क्रत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२२-२०२३.

जिल्हा क्रत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२२-२०२३.

15/11/2022 22/11/2022 पहा (1 MB)
रंगीत दूरदर्शन संच , सीडी ,डीव्हीडी प्लेयर ,प्रोजेक्टर स्क्रीन , संगणक , लॅपटॉप व प्रिंटर ,सी सी टीव्ही कॅमेरे तसेच इतर साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

रंगीत दूरदर्शन संच , सीडी ,डीव्हीडी प्लेयर ,प्रोजेक्टर स्क्रीन , संगणक , लॅपटॉप व प्रिंटर ,सी सी टीव्ही कॅमेरे तसेच इतर साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (3 MB)
छपाई फ्लेक्स बॅनर / होर्डिंग व डीटीपी / कलर प्रिंट पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

छपाई फ्लेक्स बॅनर / होर्डिंग व डीटीपी / कलर प्रिंट पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (2 MB)
हमाल / मजूर पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

हमाल / मजूर पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (2 MB)
चहा , बिस्कीट , अल्पोपहार , जेवण , पिण्याचे पाणी इ. पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

चहा , बिस्कीट , अल्पोपहार , जेवण , पिण्याचे पाणी इ. पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (2 MB)
लाऊडस्पीकर, जनरेटर, इन्व्हर्टर, लाईट फोकस (एलईडी मेटल), इलेक्ट्रिकल मटेरियल फर्निचर, संबंधित उपकरणे आणि मंडप जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

लाऊडस्पीकर, जनरेटर, इन्व्हर्टर, लाईट फोकस (एलईडी मेटल), इलेक्ट्रिकल मटेरियल फर्निचर, संबंधित उपकरणे आणि मंडप जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (3 MB)
व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफी साठी ई-निविदा.

व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफी साठी ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (3 MB)
जि.प.प.स निवडणुकीसाठी स्टेशनरी साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

जि.प.प.स निवडणुकीसाठी स्टेशनरी साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (2 MB)
जि.प.प.स बीड निवडणुकीसाठी झेरॉक्स व बायडिंग ई-निविदा.

जि.प.प.स बीड निवडणुकीसाठी झेरॉक्स व बायडिंग ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (3 MB)
जि.प.प.स निवडणूक बीडसाठी भाड्याने वाहन चालकांसह वाहने उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-निविदा.

जि.प.प.स निवडणूक बीडसाठी भाड्याने वाहन चालकांसह वाहने उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-निविदा.

14/11/2022 21/11/2022 पहा (3 MB)