बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ अवेळी पाऊस/अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात आलेल्या मदत वाटप बाबत अनुदान शेतकरी लाभार्थी यादी. 

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ अवेळी पाऊस/अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात आलेल्या मदत वाटप बाबत अनुदान शेतकरी लाभार्थी यादी.

 1. पाटोदा- [पी.डी.एफ 7 MB]
 2. वडवणी-[पी.डी.एफ 5 MB]   
 3. केज  पार्ट-1[पी.डी.एफ. 8 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ. 8 MB]
 4. शिरूर-का पार्ट-1[पी.डी.एफ. 6 MB]  पार्ट-2[पी.डी.एफ. 6 MB]
 5. बीड-पार्ट-1[पी.डी.एफ.8 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ. 9 MB]   पार्ट-3[पी.डी.एफ. 5 MB]   पार्ट-4[पी.डी.एफ. 8 MB]
 6. माजलगाव-पार्ट-1[पी.डी.एफ.6 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ.7MB]
 7. परळी –  पार्ट-1[पी.डी.एफ. 6 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ. 5 MB]
 8. धारुर – [पी.डी.एफ 6 MB]
 9. अंबाजोगाई- पार्ट-1 [पी.डी.एफ 7 MB]  पार्ट-2 [पी.डी.एफ 3 MB]
 10. आष्टी- पार्ट-1 [पी.डी.एफ 6 MB]   पार्ट-2 [पी.डी.एफ 6 MB]
 11. गेवराई- पार्ट-1[पी.डी.एफ.8 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ. 8 MB]   पार्ट-3[पी.डी.एफ. 8 MB]   पार्ट-4[पी.डी.एफ. 3 MB]

 

30/05/2020 31/08/2020 पहा (7 MB) Kaij-part-1. (8 MB) Kaij-Part-2 (8 MB) shirur-ka-part-1 (6 MB) shirur-ka-part-2 (7 MB) Beed Taluka-1 (8 MB) Beed Taluka -2 (9 MB) Beed Taluka-3 (5 MB) Beed Taluka-4 (8 MB) majalgaon Part-1 (6 MB) majalgaon Part-2 (7 MB) Parli Part-1 (6 MB) Parli Part-2 (5 MB) Dharur Taluka (6 MB) Ambajogai-Part-1 (7 MB) Ambajogai-Part-2 (3 MB) Ashti-Part-1 (6 MB) Ashti-Part-2 (6 MB) Georai-Part-1 (8 MB) Georai-Part-2 (8 MB) Georai-Part-3 (8 MB) Georai-Part-4 (3 MB) Wadwani Part-2 (5 MB)
कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवनारी संस्थेची नेमनुक करण्यासाठी ई-निविदा (शुद्धीपत्रक)

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवनारी संस्थेची नेमनुक करण्यासाठी ई-निविदा (शुद्धीपत्रक)

14/08/2020 24/08/2020 पहा (539 KB)
निवड यादी. एनसीडी कार्यक्रमाअंतर्गत 1) कन्सलटंट मेडीसीन 2)कार्डिओलॉजीस्ट 

निवड यादी. एनसीडी कार्यक्रमाअंतर्गत 1) कन्सलटंट मेडीसीन 2)कार्डिओलॉजीस्ट 

 

 

14/08/2020 21/08/2020 पहा (199 KB)
कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवनारी संस्थेची नेमनुक करण्यासाठी ई-निविदा (शुद्धीपत्रक)

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवनारी संस्थेची नेमनुक करण्यासाठी ई-निविदा (शुद्धीपत्रक)

05/08/2020 14/08/2020 पहा (1 MB)
कक्षसेवक पदांसाठी  थेट मुलाखती(रोजंदारी तत्त्वावर)

कक्षसेवक पदांसाठी  थेट मुलाखती (रोजंदारी तत्त्वावर)

10/07/2020 10/08/2020 पहा (2 MB)
कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत स्टाफ नर्स व वार्ड बॉय पदाची नियुक्ती आदेश.

कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत स्टाफ नर्स व वार्ड बॉय पदाचे नियुक्ती आदेश.

07/08/2020 09/08/2020 पहा (7 MB)
कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवनारी संस्थेची नेमनुक करण्यासाठी ई-निविदा

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवनारी संस्थेची नेमनुक करण्यासाठी ई-निविदा

13/07/2020 07/08/2020 पहा (3 MB)
कोविड -19 पदभरती अंतर्गत पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश

कोविड -19 पदभरती अंतर्गत पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश

06/07/2020 06/08/2020 पहा (4 MB)
कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात 

कोविड -19 विशेष पदभरती अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात 

27/07/2020 01/08/2020 पहा (127 KB)
विषेश कोविड -19 पदभरती अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, औषध निर्माता, स्टाफनर्स, पदाचे नियुक्ती आदेश व प्रतीक्षा यादी.  

विषेश कोविड -19 पदभरती अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, औषध निर्माता, स्टाफनर्स, पदाचे नियुक्ती आदेश व प्रतीक्षा यादी.  

27/07/2020 30/07/2020 पहा (8 MB)