घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स व टेक्निशन इ. कंत्राटी पदांची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स व टेक्निशन इ. कंत्राटी पदांची जाहिरात

08/03/2019 16/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
मा. उच्च न्यायालय-औरंगाबाद खंडपीठ, यांनी विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, यांचे नविन पॅनलबाबत “Not Issue Advertisement” असे अंतरिम आदेश पारीत केले बाबत.

मा. उच्च न्यायालय-औरंगाबाद खंडपीठ, यांनी विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, यांचे  नविन पॅनलबाबत “Not Issue Advertisement” असे अंतरिम आदेश पारीत केले बाबत.

21/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
होमगार्ड नाव नोंदणी स्थागिती 2019

होमगार्ड नाव नोंदणी स्थागिती 2019

22/03/2019 25/03/2019 डाउनलोड (301 KB)
जिल्हा पी.पी.एम. समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या कंत्राटी पदांची निवड व प्रतीक्षा यादी.

जिल्हा पी.पी.एम. समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या कंत्राटी पदांची निवड व प्रतीक्षा यादी.

07/02/2019 16/02/2019 डाउनलोड (137 KB)
वैदयकीय अधिकारी (कंत्राटी) यांच्या भरती साठी थेट मुलाखत

वैदयकीय अधिकारी (कंत्राटी) यांच्या भरती साठी थेट मुलाखत

05/01/2019 16/02/2019 डाउनलोड (635 KB)
जिल्हा पी.पी.एम. समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या पदांची मुलाखत दि.०४-०२-२०१९ रोजी आयोजित केले बाबत

जिल्हा पी.पी.एम. समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या पदांची मुलाखत दि.०४-०२-२०१९ रोजी आयोजित केले बाबत

28/01/2019 05/02/2019 डाउनलोड (235 KB)
सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत

सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत 

27/12/2018 19/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ निविदा सूचना (९ विविध निविदा सूचना )
  1. प्लेक्स, बॅनर होर्डिंग डीटीपी कलर प्रिंट इत्यादी छपाई 
  2. मजूर पुरवठा (हमाल)
  3. निवडणूक कामकाज विषयक आवश्यक झेरॉक्स काढणे व बाईंडिंग करणे इ.
  4. विडियोग्राफी व फोटोग्राफी
  5. विविध प्रकारचे वाहने चालकासह भाडेतत्त्वावर पुरवठा करणे
  6. स्टेशनरी साहित्य
  7. रंगीत दूरदर्शन संच, सीडी डीव्हीडी प्लेअर, प्रॉजेक्टर स्क्रीन, संगणक आणि लॅपटॉप व प्रिंटर, फॅक्स यंत्र, व सिसिटीव्ही कॅमेरा इ.
  8. चहा, बिस्किट, अल्पोपहार, जेवण
  9. मंडप, लाउडस्पीकर, जनरेटर, इन्व्हर्टर, विद्युत साहित्य इत्यादी (८ जाने. २०१९ १०:००  ते १७ जाने. 2019 ०५.०० वाजता)

 

05/01/2019 14/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
जिल्हा पीपीएम समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या कंत्राटी पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

जिल्हा पीपीएम समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या कंत्राटी पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

20/12/2018 31/12/2018 डाउनलोड (468 KB)
सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत – प्रथम मुदतवाढ (शुद्धीपत्रक क्र.१)

सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत – प्रथम मुदतवाढ (शुद्धीपत्रक क्र.१)

30/11/2018 07/12/2018 डाउनलोड (840 KB)