बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड, अंतर्गत हॉस्पिटल मॅनेजर ,डीईआयसी मॅनेजर व इतर विविध पदांची अंतरिम पात्र अपात्र यादी बाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड, अंतर्गत हॉस्पिटल मॅनेजर ,डीईआयसी मॅनेजर व इतर विविध पदांची अंतरिम पात्र अपात्र यादी बाबत.

22/11/2023 30/11/2023 पहा (251 KB)
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी ई-निविदा बाबत शुद्धीपत्रक.

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी ई-निविदा बाबत शुद्धीपत्रक.

21/11/2023 28/11/2023 पहा (422 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर यादी.

आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर यादी.

06/11/2023 24/11/2023 पहा (4 MB)
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणूक विविध कामांसाठी ई-निविदा सूचना.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणूक विविध कामांसाठी ई-निविदा सूचना.

06/11/2023 20/11/2023 पहा (51 KB)
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत दिनांक 17.11.2023 रोजी मुलाखत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत दिनांक 17.11.2023 रोजी मुलाखत.

13/11/2023 17/11/2023 पहा (5 MB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड आस्थापनेवरील कंत्राटी वाहनचालक पदाची निवड यादी.

जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड आस्थापनेवरील कंत्राटी वाहनचालक पदाची निवड यादी.

01/11/2023 07/11/2023 पहा (100 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्राचे जाहिरात प्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेले गुगल फॉर्म वरील अर्ज तालुका निहाय Excel Sheet पाठवून शिफारस या कार्यालयास सादर करणे बाबत घोषणा .

आपले सरकार सेवा केंद्राचे जाहिरात प्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेले गुगल फॉर्म वरील अर्ज तालुका निहाय Excel Sheet पाठवून शिफारस या कार्यालयास सादर करणे बाबत घोषणा .

17/07/2023 31/10/2023 पहा (4 MB)
शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

28/08/2023 28/10/2023 पहा (689 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाची निवड यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाची निवड यादी.

19/10/2023 28/10/2023 पहा (122 KB)
सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत.

19/10/2023 26/10/2023 पहा (889 KB)