घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत – प्रथम मुदतवाढ (शुद्धीपत्रक क्र.१)

सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत – प्रथम मुदतवाढ (शुद्धीपत्रक क्र.१)

30/11/2018 07/12/2018 डाउनलोड (840 KB)
सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत 

सन २०१९ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत 

05/11/2018 30/11/2018 डाउनलोड (4 MB)
एन. एच. एम अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रमासाठी विशेषतज्ञ डॉक्टरांची पदभरती जाहिरात (जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त संस्था करिता ) शुद्धीपत्रक

एन. एच. एम अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रमासाठी विशेषतज्ञ डॉक्टरांची पदभरती जाहिरात (जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त संस्था करिता )

 

शुद्धीपत्रक (प्रसिद्धी दि. ०४/०८/२०१८ )

03/08/2018 03/11/2018 डाउनलोड (87 KB)
तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

पदाचे नाव पात्र उमेदवाराची यादी अपात्र उमेदवाराची यादी उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी
तालुका समूह संघटक डाउनलोड [पीडीएफ, 110 KB]   डाउनलोड [पीडीएफ, 158 KB] डाऊनलोड [पीडीएफ, 105 KB]
तालुका लेखापाल  डाउनलोड [पीडीएफ, 87 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,119 KB] डाऊनलोड [पीडीएफ, 119 KB]
25/07/2018 25/09/2018
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक या पदाची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक या पदाची जाहिरात सन २०१८

20/06/2018 20/09/2018 डाउनलोड (1 MB)
जिल्हा पीपीएम समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या कंत्राटी पदाची भरती करणेसाठी जाहिरात

जिल्हा पीपीएम समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या कंत्राटी पदाची भरती करणेसाठी जाहिरात

17/08/2018 15/09/2018 डाउनलोड (144 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड सन १८-१९ ई निविदा (जेवन, वाहन पुरवठा, छपाई व डाटा एन्ट्री आऊट सोर्स)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड सन १८-१९  ई निविदा (जेवन, वाहन पुरवठा, छपाई व डाटा एन्ट्री आऊट सोर्स)

05/06/2018 05/09/2018 डाउनलोड (175 KB)
आपले सरकार सेवाकेंद्र-मंजूर केंद्राची यादी (शासन निर्णय दि.१९/०१/२०१८ नुसार)

आपले सरकार सेवाकेंद्र-मंजूर केंद्राची यादी (शासन निर्णय दि.१९/०१/२०१८ नुसार)

01/08/2018 15/08/2018 डाउनलोड (8 MB)
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने एआरटी सेंटर जिल्हा रुग्णालय बीड येथे वैद्यकीय अधिकारी व औषध निर्माता पदाची जाहिरात .

शुद्धिपत्रक-1  प्रसिद्धी दिनांक 31/07/2018

20/07/2018 10/08/2018 डाउनलोड (3 MB)
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग जिल्हा रुग्णालय बीड येथे कंत्राटी पद्धतीने जिल्हा सहाय्य्क-लेखा पदाची जाहिरात.

30/07/2018 09/08/2018 डाउनलोड (3 MB)