घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत जेवण, कार्यालयीन प्रिंटिंग साहित्य, कार्यलयासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणे बाबत ई-निविदा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत जेवण, कार्यालयीन प्रिंटिंग साहित्य, कार्यलयासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणे बाबत ई-निविदा

30/08/2019 30/11/2019 पहा (161 KB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची पदभरती

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची पदभरती

19/09/2019 19/10/2019 पहा (7 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत IPHS स्पेशलिस्ट निवड व प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत IPHS स्पेशलिस्ट निवड व प्रतीक्षा यादी. 

19/09/2019 19/10/2019 पहा (235 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय बीड अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स व टेक्निशन इ. कंत्राटी पदभरती करिता कौशल्य चाचणी व मुलाखती करिता उमेदवारांची अंतिम पात्रता यादी व वेळापत्रक.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय बीड अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स व टेक्निशन इ. कंत्राटी पदभरती करिता कौशल्य चाचणी व मुलाखती करिता उमेदवारांची अंतिम पात्रता यादी व वेळापत्रक.

29/06/2019 29/09/2019 पहा (16 KB) Eligible Candidate (26 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदांची पदभरती बाबतची पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदांची पदभरती बाबतची पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

11/09/2019 28/09/2019 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय बीड अंतर्गत स्टाफ नर्स व ब्लड बँक टेक्निशन (SEBC संवर्ग ) कंत्राटी पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय बीड अंतर्गत स्टाफ नर्स व ब्लड बँक टेक्निशन (SEBC संवर्ग ) कंत्राटी पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

26/07/2019 26/09/2019 पहा (261 KB)
सन 2018-19 चारा छावणी बाबत माहिती

सन 2018-19 चारा छावणी बाबत माहिती

21/06/2019 21/09/2019 पहा (9 MB) डाउनलोड 2 (5 MB) डाउनलोड 3 (5 MB) डाउनलोड 4 (8 MB) डाउनलोड 5 (5 MB) डाउनलोड 6 (6 MB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त गावांची यादी वर्ष -२०१८

बीड जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त गावांची यादी वर्ष -२०१८

19/07/2019 19/09/2019 पहा (828 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय बीड अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स व टेक्निशन इ. कंत्राटी पदाच्या पात्र  व अपात्र उमेदवारांची यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय बीड अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स व टेक्निशन इ. कंत्राटी पदाच्या पात्र  व अपात्र उमेदवारांची यादी.

17/06/2019 17/09/2019 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदा करीता जाहिरात सन २०१९-२० 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदा करीता जाहिरात सन २०१९-२० 

26/08/2019 07/09/2019 पहा (1 MB)