बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
छत्रपती शिवाजी महाराज – सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृह संकुल योजना अंतर्गत खाजगी वसतिगृह चालविणेसाठी नोंदणीकृत संस्थांकडून अर्ज मागविणेसाठी मुदतवाढ जाहिरात

छत्रपती शिवाजी महाराज – सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृह संकुल योजना अंतर्गत खाजगी वसतिगृह चालविणेसाठी नोंदणीकृत संस्थांकडून अर्ज मागविणेसाठी मुदतवाढ जाहिरात

02/07/2024 19/07/2024 पहा (599 KB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन 2024-25 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन 2024-25 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

25/06/2024 31/07/2024 पहा (8 MB)
पुराभिलेख