बंद

निविदा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०१८ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत फेर ई-निविदा प्रक्रिया(द्वितीय वेळेस) रद्द करणे बाबत आदेश 

सन २०१८ साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी टँकरद्वारे कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत फेर ई-निविदा प्रक्रिया(द्वितीय वेळेस) रद्द करणेबाबत आदेश 

08/06/2018 25/06/2018 डाउनलोड (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड सन १८-१९ ई निविदा (जेवन, वाहन पुरवठा, छपाई व डाटा एन्ट्री आऊट सोर्स)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बीड सन १८-१९  ई निविदा (जेवन, वाहन पुरवठा, छपाई व डाटा एन्ट्री आऊट सोर्स)

05/06/2018 05/09/2018 डाउनलोड (175 KB)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी बीड. औषध आणि वस्तूंची खरेदी साठी ई निविदा सूचना वर्ष 2018-19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी बीड. औषध आणि वस्तूंची खरेदी साठी ई निविदा सूचना वर्ष 2018-19

21/06/2018 03/07/2018 डाउनलोड (322 KB)
पुराभिलेख