बंद

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)अंतरिम पात्र, अपात्र यादी व हरकती बाबत.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)अंतरिम पात्र, अपात्र यादी व हरकती बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)अंतरिम पात्र, अपात्र यादी व हरकती बाबत.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)अंतरिम पात्र, अपात्र यादी व हरकती बाबत.

16/06/2022 22/06/2022 पहा (196 KB) MO List (313 KB)