बंद

०५ औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक २०२० मतदान केंद्रावर वेब कास्टिंग करणे साठी ई निविदा.

०५ औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक २०२० मतदान केंद्रावर वेब कास्टिंग करणे साठी ई निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
०५ औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक २०२० मतदान केंद्रावर वेब कास्टिंग करणे साठी ई निविदा.

०५ औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक २०२० मतदान केंद्रावर वेब कास्टिंग करणे साठी ई निविदा.

18/11/2020 23/11/2020 पहा (111 KB)