बंद

सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड (डी.एस.आर) (वाळूघाट लिलाव सन २०२०-२१) 

सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड (डी.एस.आर) (वाळूघाट लिलाव सन २०२०-२१) 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड (डी.एस.आर) (वाळूघाट लिलाव सन २०२०-२१) 

सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड (डी.एस.आर) (वाळूघाट लिलाव सन २०२०-२१) 

भाग एक – 1 ते 150 पान 

भाग दोन – 151- 270 पान 

15/01/2021 30/09/2021 पहा (7 MB) Part-2-Page- 151-270 (6 MB)