बंद

सन २०२१ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता ई-निविदा रद्द आदेश.

सन २०२१ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता ई-निविदा रद्द आदेश.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२१ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता ई-निविदा रद्द आदेश.

सन २०२१ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता ई-निविदा रद्द आदेश.

06/01/2021 20/01/2021 पहा (614 KB)