बंद

शुद्विपत्रक – विशेष पदभरती मोहिमेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गट क व गट ड संवर्गाची पदभरती -२०१९-२०२० 

शुद्विपत्रक – विशेष पदभरती मोहिमेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गट क व गट ड संवर्गाची पदभरती -२०१९-२०२० 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शुद्विपत्रक – विशेष पदभरती मोहिमेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गट क व गट ड संवर्गाची पदभरती -२०१९-२०२० 

शुद्विपत्रक – विशेष पदभरती मोहिमेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गट क व गट ड संवर्गाची पदभरती -२०१९-२०२० 

02/01/2020 15/01/2020 पहा (178 KB)