बंद

पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टँकर पुरवठा करणे बाबत.

पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टँकर पुरवठा करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टँकर पुरवठा करणे बाबत.

शुद्धीपत्रक -1 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

18/03/2021 25/03/2021 पहा (632 KB)