बंद

शुद्धीपत्रक-०२ बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

शुद्धीपत्रक-०२ बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शुद्धीपत्रक-०२ बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

शुद्धीपत्रक-०२ बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

16/12/2020 23/12/2020 पहा (3 MB)