बंद

वैद्यकिय अधिकारी या पदावर कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी MBBS/BAMS म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्ती बाबत आरोग्य विभाग जि.प. बीड. 

वैद्यकिय अधिकारी या पदावर कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी MBBS/BAMS म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्ती बाबत आरोग्य विभाग जि.प. बीड. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वैद्यकिय अधिकारी या पदावर कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी MBBS/BAMS म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्ती बाबत आरोग्य विभाग जि.प. बीड. 

 वैद्यकिय अधिकारी या पदावर कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी MBBS/BAMS म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्ती बाबत आरोग्य विभाग जि.प. बीड. 

 

 

10/10/2020 17/10/2020 पहा (999 KB)