बंद

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळा साठी कंत्राटी पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळा साठी कंत्राटी पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळा साठी कंत्राटी पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळा साठी कंत्राटी पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

26/02/2020 03/03/2020 पहा (6 MB)