बंद

लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता बीड जिल्ह्यातील मतदार संघामध्ये मतदारांचे प्रशिक्षण व प्रचार प्रसिद्धीसाठी मोबाईल व्हॅन भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत.

लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता बीड जिल्ह्यातील मतदार संघामध्ये मतदारांचे प्रशिक्षण व प्रचार प्रसिद्धीसाठी मोबाईल व्हॅन भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता बीड जिल्ह्यातील मतदार संघामध्ये मतदारांचे प्रशिक्षण व प्रचार प्रसिद्धीसाठी मोबाईल व्हॅन भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत.

लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता बीड जिल्ह्यातील मतदार संघामध्ये मतदारांचे प्रशिक्षण व प्रचार प्रसिद्धीसाठी मोबाईल व्हॅन भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत.

07/12/2023 13/12/2023 पहा (4 MB)