बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाच्या पात्र उमेदवाराची गुणवत्ता यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाच्या पात्र उमेदवाराची गुणवत्ता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाच्या पात्र उमेदवाराची गुणवत्ता यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष MPW)पदाच्या पात्र उमेदवाराची गुणवत्ता यादी.

18/09/2023 27/09/2023 पहा (667 KB)