बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड-१९ आजाराचे नियंत्रणा करिता दि. ३० एप्रिल २०२० पर्यंत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरणे बाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड-१९ आजाराचे नियंत्रणा करिता दि. ३० एप्रिल २०२० पर्यंत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड-१९ आजाराचे नियंत्रणा करिता दि. ३० एप्रिल २०२० पर्यंत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरणे बाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड-१९ आजाराचे नियंत्रणा करिता दि. ३० एप्रिल २०२० पर्यंत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरणे बाबत सुधारित .

30/03/2020 31/03/2020 पहा (1 MB)