बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदांच्या जाहिराती नुसार अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी व कौशल्य चाचणी , मुलाखत वेळापत्रक.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदांच्या जाहिराती नुसार अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी व कौशल्य चाचणी , मुलाखत वेळापत्रक.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदांच्या जाहिराती नुसार अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी व कौशल्य चाचणी , मुलाखत वेळापत्रक.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदांच्या जाहिराती नुसार अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी व कौशल्य चाचणी , मुलाखत वेळापत्रक.  

21/11/2019 21/12/2019 पहा (58 KB)