बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानंतर्गत जिल्हा मानसिक आजार कार्यक्रम अंतर्गत विविध पदांचे पात्र उमेदवारांची यादी व वेळापत्रक.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानंतर्गत जिल्हा मानसिक आजार कार्यक्रम अंतर्गत विविध पदांचे पात्र उमेदवारांची यादी व वेळापत्रक.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानंतर्गत जिल्हा मानसिक आजार कार्यक्रम अंतर्गत विविध पदांचे पात्र उमेदवारांची यादी व वेळापत्रक.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानंतर्गत जिल्हा मानसिक आजार कार्यक्रम अंतर्गत विविध पदांचे पात्र उमेदवारांची यादी व वेळापत्रक.

07/12/2020 11/12/2020 पहा (267 KB)