बंद

राज्यातील शेतकऱ्यास देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त मोफत संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं. 7/12 उताऱ्याची प्रिंट काढण्यासाठी ई-निविदा 

राज्यातील शेतकऱ्यास देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त मोफत संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं. 7/12 उताऱ्याची प्रिंट काढण्यासाठी ई-निविदा 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राज्यातील शेतकऱ्यास देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त मोफत संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं. 7/12 उताऱ्याची प्रिंट काढण्यासाठी ई-निविदा 

राज्यातील शेतकऱ्यास देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त मोफत संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं. 7/12 उताऱ्याची प्रिंट काढण्यासाठी ई-निविदा 

11/10/2021 22/10/2021 पहा (4 MB)