बंद

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी बीड. औषध आणि वस्तूंची खरेदी साठी ई निविदा सूचना वर्ष 2018-19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी बीड. औषध आणि वस्तूंची खरेदी साठी ई निविदा सूचना वर्ष 2018-19
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी बीड. औषध आणि वस्तूंची खरेदी साठी ई निविदा सूचना वर्ष 2018-19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी बीड. औषध आणि वस्तूंची खरेदी साठी ई निविदा सूचना वर्ष 2018-19

21/06/2018 03/07/2018 पहा (322 KB)