बंद

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने एआरटी सेंटर जिल्हा रुग्णालय बीड येथे वैद्यकीय अधिकारी व औषध निर्माता पदाची जाहिरात .

शुद्धिपत्रक-1 [पीडीएफ 680 KB]  प्रसिद्धी दिनांक 31/07/2018

20/07/2018 10/08/2018 पहा (3 MB)