बंद

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती(औषध निर्माता पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र अर्जदाराची  यादी )

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती(औषध निर्माता पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र अर्जदाराची  यादी )
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती(औषध निर्माता पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र अर्जदाराची  यादी )

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने एआरटी सेंटर जिल्हा रुग्णालय बीड येथे  औषध निर्माता पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र अर्जदाराची  यादी 

02/08/2018 04/08/2018 पहा (3 MB)