बंद

मतदार याद्या, बीएलओ रजिस्टर, अल्फाबेटीकल लिस्ट, दुबार मतदार यादी, इत्यादि. व निवडणूक विषयक कार्यालयीन कामाच्या छायांकित प्रती काढणे, व बाईंडिंग करणे साठीची ईनिविदा. 

मतदार याद्या, बीएलओ रजिस्टर, अल्फाबेटीकल लिस्ट, दुबार मतदार यादी, इत्यादि. व निवडणूक विषयक कार्यालयीन कामाच्या छायांकित प्रती काढणे, व बाईंडिंग करणे साठीची ईनिविदा. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मतदार याद्या, बीएलओ रजिस्टर, अल्फाबेटीकल लिस्ट, दुबार मतदार यादी, इत्यादि. व निवडणूक विषयक कार्यालयीन कामाच्या छायांकित प्रती काढणे, व बाईंडिंग करणे साठीची ईनिविदा. 

मतदार याद्या, बीएलओ रजिस्टर, अल्फाबेटीकल लिस्ट, दुबार मतदार यादी, इत्यादि. व निवडणूक विषयक कार्यालयीन कामाच्या छायांकित प्रती काढणे, व बाईंडिंग करणे साठीची ईनिविदा. 

14/09/2020 21/09/2020 पहा (6 MB)