बंद

मतदार नोंदणी फॉर्म  6,7,8,8A ची आयोगाने निश्चित केलेल्या सॉफ्टवेअर मध्ये डाटा एन्ट्री करणे साठीची ईनिविदा. 

मतदार नोंदणी फॉर्म  6,7,8,8A ची आयोगाने निश्चित केलेल्या सॉफ्टवेअर मध्ये डाटा एन्ट्री करणे साठीची ईनिविदा. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मतदार नोंदणी फॉर्म  6,7,8,8A ची आयोगाने निश्चित केलेल्या सॉफ्टवेअर मध्ये डाटा एन्ट्री करणे साठीची ईनिविदा. 

मतदार नोंदणी फॉर्म  6,7,8,8A ची आयोगाने निश्चित केलेल्या सॉफ्टवेअर मध्ये डाटा एन्ट्री करणे साठीची ईनिविदा. 

14/09/2020 21/09/2020 पहा (5 MB)