बंद

बीड जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती साठी मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा.

बीड जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती साठी मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
बीड जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती साठी मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा.

बीड जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती साठी मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा.

22/09/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)