बंद

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त  ग्रामीण भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी  कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

11/11/2020 05/12/2020 पहा (9 MB)