बंद

पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्दी दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०२०

पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्दी दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्दी दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०२०

पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्दी दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०२०

पहा – पान क्र. १ ते २५ (पी.डी.एफ.-10 MB) 

पहा – पान क्र. २६ ते ५० (पी.डी.एफ.-9 MB) 

पहा – पान क्र. ५१ ते ७८ (पी.डी.एफ.-10 MB)

06/10/2020 13/10/2020 पहा (10 MB) 26-50 पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्_दी दिनांक ०६ ऑक्_टो २०२- (9 MB) 51-78 पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्_दी दिनांक ०६ ऑक्_टो २०२- (10 MB)