बंद

दि. 12 व 13 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमधील तलाठी, लिपिक व शिपाई संवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्राप्त गुणांची यादी)

दि. 12 व 13 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमधील तलाठी, लिपिक व शिपाई संवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्राप्त गुणांची यादी)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि. 12 व 13 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमधील तलाठी, लिपिक व शिपाई संवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्राप्त गुणांची यादी)

दि. 12 व 13 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमधील तलाठी, लिपिक व शिपाई संवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्राप्त गुणांची यादी)

21/01/2020 21/02/2020 पहा (2 MB) तलाठी (2 MB) शिपाई (770 KB) लिपिक (768 KB)