बंद

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड अंतर्गत दि.१९ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या कंत्राटी पदांचे लेखी परीक्षेचा निकाल व मुलाखातीस पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड अंतर्गत दि.१९ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या कंत्राटी पदांचे लेखी परीक्षेचा निकाल व मुलाखातीस पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड अंतर्गत दि.१९ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या कंत्राटी पदांचे लेखी परीक्षेचा निकाल व मुलाखातीस पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड अंतर्गत दि.१९ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या कंत्राटी पदांचे लेखी परीक्षेचा निकाल व मुलाखातीस पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी 

22/01/2020 05/02/2020 पहा (444 KB) उत्तर तालिका (518 KB) यादी (5 MB)