बंद

तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

पदाचे नाव पात्र उमेदवाराची यादी अपात्र उमेदवाराची यादी उमेदवाराची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी
तालुका समूह संघटक डाउनलोड [पीडीएफ, 110 KB]   डाउनलोड [पीडीएफ, 158 KB] डाऊनलोड [पीडीएफ, 105 KB]
तालुका लेखापाल  डाउनलोड [पीडीएफ, 87 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,119 KB] डाऊनलोड [पीडीएफ, 119 KB]
25/07/2018 25/09/2018