बंद

तलाठी पदभरती-2019 कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्र पडताळणीसाठी सूचना 

तलाठी पदभरती-2019 कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्र पडताळणीसाठी सूचना 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती-2019 कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्र पडताळणीसाठी सूचना 

तलाठी पदभरती-2019 कागदपत्र पडताळणीसाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्र पडताळणीसाठी सूचना 

07/11/2019 31/12/2019 पहा (6 MB)