बंद

डिजीटल इंडीया भुमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत अभिलेखांचे स्कॅनिंग करणे बाबत- ई-निविदा.

डिजीटल इंडीया भुमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत अभिलेखांचे स्कॅनिंग करणे बाबत- ई-निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
डिजीटल इंडीया भुमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत अभिलेखांचे स्कॅनिंग करणे बाबत- ई-निविदा.

डिजीटल इंडीया भुमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत अभिलेखांचे स्कॅनिंग करणे बाबत- ई-निविदा.

14/06/2022 20/06/2022 पहा (962 KB)