बंद

जि. प बीड विशेष भरती मोहिम अंतर्गत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

जि. प बीड विशेष भरती मोहिम अंतर्गत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जि. प बीड विशेष भरती मोहिम अंतर्गत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

जि. प बीड विशेष भरती मोहिम अंतर्गत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

09/01/2020 13/01/2020 पहा (168 KB) parichar Apatra (97 KB) Jr Clerk Patra (111 KB) Jr Clerk Apatra (61 KB) Sr Clerek Patra (134 KB) Sr clerk Apatra (53 KB) sthapty patra (97 KB) sthapaty apatra (52 KB)