बंद

जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड आस्थापनेवरील कंत्राटी वाहनचालक पदाच्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड आस्थापनेवरील कंत्राटी वाहनचालक पदाच्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड आस्थापनेवरील कंत्राटी वाहनचालक पदाच्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड आस्थापनेवरील कंत्राटी वाहनचालक पदाच्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

18/09/2023 26/09/2023 पहा (689 KB)