बंद

जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत गट क व ड अनुसूचित जमाती , विशेष भरती मोहीम सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात – सन 2019

जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत गट क व ड अनुसूचित जमाती , विशेष भरती मोहीम सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात – सन 2019
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत गट क व ड अनुसूचित जमाती , विशेष भरती मोहीम सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात – सन 2019

जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत गट क व ड अनुसूचित जमाती , विशेष भरती मोहीम सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात – सन 2019

27/12/2019 06/01/2020 पहा (1 MB)