बंद

जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, बीड अंतर्गत सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षकपदाची पदभरती

जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, बीड अंतर्गत सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षकपदाची पदभरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, बीड अंतर्गत सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षकपदाची पदभरती

जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी , बीड अंतर्गत सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षकपदाची पदभरती करणे.

जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी , बीड अंतर्गत सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी.(प्रसिद्धी दिनांक १०/०४/२०१८)

 

09/04/2018 10/05/2018 पहा (368 KB) STS निवड व प्रतीक्षा यादी (96 KB)