बंद

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीस साठी दर करार करण्यासाठी ई निविदा सूचना पत्र.सन 2020-2021 

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीस साठी दर करार करण्यासाठी ई निविदा सूचना पत्र.सन 2020-2021 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीस साठी दर करार करण्यासाठी ई निविदा सूचना पत्र.सन 2020-2021 

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकी साठी दर करार करण्यासाठी ई निविदा सूचना पत्र.सन 2020-2021 

16/09/2020 23/09/2020 पहा (474 KB)