बंद

जिल्हा कृतिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्राचा जाहीर लिलाव दि 28/08/2019

जिल्हा कृतिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्राचा जाहीर लिलाव दि 28/08/2019
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा कृतिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्राचा जाहीर लिलाव दि 28/08/2019

जिल्हा कृतिम रेतन केंद्र बीड या कार्यालयातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्राचा जाहीर लिलाव दि 28/08/2019

23/08/2019 27/08/2019 पहा (2 MB)