बंद

कोविड-19 साथरोग परिस्थिति हाताळण्याकरिता बीड जिल्ह्यातील आरोग्य संस्था मध्ये मनुष्यबळ भरणे करिता प्रसिद्ध जाहिरातीच्या अनुशंगाने पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी.  

कोविड-19 साथरोग परिस्थिति हाताळण्याकरिता बीड जिल्ह्यातील आरोग्य संस्था मध्ये मनुष्यबळ भरणे करिता प्रसिद्ध जाहिरातीच्या अनुशंगाने पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी.  
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोविड-19 साथरोग परिस्थिति हाताळण्याकरिता बीड जिल्ह्यातील आरोग्य संस्था मध्ये मनुष्यबळ भरणे करिता प्रसिद्ध जाहिरातीच्या अनुशंगाने पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी.  

कोविड-19 साथरोग परिस्थिति हाताळण्याकरिता बीड जिल्ह्यातील आरोग्य संस्था मध्ये मनुष्यबळ भरणे करिता प्रसिद्ध जाहिरातीच्या अनुशंगाने पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी.  

05/06/2020 15/06/2020 पहा (2 MB)