बंद

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ अवेळी पाऊस/अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात आलेल्या मदत वाटप बाबत अनुदान शेतकरी लाभार्थी यादी. 

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ अवेळी पाऊस/अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात आलेल्या मदत वाटप बाबत अनुदान शेतकरी लाभार्थी यादी. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ अवेळी पाऊस/अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात आलेल्या मदत वाटप बाबत अनुदान शेतकरी लाभार्थी यादी. 

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ अवेळी पाऊस/अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात आलेल्या मदत वाटप बाबत अनुदान शेतकरी लाभार्थी यादी.

 1. पाटोदा- [पी.डी.एफ 7 MB]
 2. वडवणी-[पी.डी.एफ 5 MB]   
 3. केज  पार्ट-1[पी.डी.एफ. 8 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ. 8 MB]
 4. शिरूर-का पार्ट-1[पी.डी.एफ. 6 MB]  पार्ट-2[पी.डी.एफ. 6 MB]
 5. बीड-पार्ट-1[पी.डी.एफ.8 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ. 9 MB]   पार्ट-3[पी.डी.एफ. 5 MB]   पार्ट-4[पी.डी.एफ. 8 MB]
 6. माजलगाव-पार्ट-1[पी.डी.एफ.6 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ.7MB]
 7. परळी –  पार्ट-1[पी.डी.एफ. 6 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ. 5 MB]
 8. धारुर – [पी.डी.एफ 6 MB]
 9. अंबाजोगाई- पार्ट-1 [पी.डी.एफ 7 MB]  पार्ट-2 [पी.डी.एफ 3 MB]
 10. आष्टी- पार्ट-1 [पी.डी.एफ 6 MB]   पार्ट-2 [पी.डी.एफ 6 MB]
 11. गेवराई- पार्ट-1[पी.डी.एफ.8 MB]   पार्ट-2[पी.डी.एफ. 8 MB]   पार्ट-3[पी.डी.एफ. 8 MB]   पार्ट-4[पी.डी.एफ. 3 MB]

 

30/05/2020 31/08/2020 पहा (7 MB) Kaij-part-1. (8 MB) Kaij-Part-2 (8 MB) shirur-ka-part-1 (6 MB) shirur-ka-part-2 (7 MB) Beed Taluka-1 (8 MB) Beed Taluka -2 (9 MB) Beed Taluka-3 (5 MB) Beed Taluka-4 (8 MB) majalgaon Part-1 (6 MB) majalgaon Part-2 (7 MB) Parli Part-1 (6 MB) Parli Part-2 (5 MB) Dharur Taluka (6 MB) Ambajogai-Part-1 (7 MB) Ambajogai-Part-2 (3 MB) Ashti-Part-1 (6 MB) Ashti-Part-2 (6 MB) Georai-Part-1 (8 MB) Georai-Part-2 (8 MB) Georai-Part-3 (8 MB) Georai-Part-4 (3 MB) Wadwani Part-2 (5 MB)