बंद

आरोग्य वर्धिनी केंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर योग सत्र आयोजनासाठी आवश्यक योग प्रशिक्षक निवडीबाबत जाहिरात.

आरोग्य वर्धिनी केंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर योग सत्र आयोजनासाठी आवश्यक योग प्रशिक्षक निवडीबाबत जाहिरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आरोग्य वर्धिनी केंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर योग सत्र आयोजनासाठी आवश्यक योग प्रशिक्षक निवडीबाबत जाहिरात.

आरोग्य वर्धिनी केंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर योग सत्र आयोजनासाठी आवश्यक योग प्रशिक्षक निवडीबाबत जाहिरात.

19/12/2019 25/12/2019 पहा (219 KB)